Bỏ rác vào thùng

by

Tôi có một anh bạn, các con anh đều học trường quốc tế. Có lần tôi hỏi anh lý do tại sao lại cho các con học trường quốc tế hết như vậy. Ý là ngoài chuyện cố gắng cày cuốc kiếm tiền ra thì lý do nào để anh lựa chọn trường tây, thay vì trường ta.

Anh mới kể thế này.

Đứa đầu nhà anh học trường công. Đứa sau thì cho học trường tây.

Có lần đi ngoài đường với đứa bé, anh cố ý vứt rác xuống đường. Đứa bé nhặt rác bỏ vào thùng rồi quay qua bảo anh: Ba phải bỏ rác vào thùng. Ba vứt rác lung tung, trái đất này sẽ bị bẩn, rồi nó sẽ nóng lên, có ngày nó nổ cái đùng, ba con mình không có chỗ sống.

Anh bạn tôi khoái lắm. Lần khác đi ngoài đường cùng với đứa con lớn, anh lại cố ý vứt rác xuống đường. Đứa con lớn nhắc ngay: Ba không được vứt rác ngoài đường, phải bỏ vào thùng, không ông công an bắt ba đấy.

Sau đó anh xin cho đứa lớn chuyển qua học trường tây.