Lạc đường

by

Câu hỏi vừa đọc được trên Quora:

Điều gì đã làm bạn buồn?

Câu trả lời được nhiều người thích nhất của Abhinav Deshmukh:


Mới đây tôi quên mật khẩu email.

Câu hỏi bảo mật của tôi (đặt từ nhiều năm trước) là “Lúc lớn lên bạn muốn trở thành ai?”

Tôi không thể nhớ nổi câu trả lời ban đầu của tôi…

Tôi tự hỏi là không biết bao nhiêu người đã lạc đường; và họ có bao giờ tìm lại được ước mơ của họ không.

http://qr.ae/TUN3yo